ODBORI

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Председник

Др БРАТИСЛАВ ПЕШИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље

Секретар
Др МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ, Топличка академија струковних студија-Прокупље

Чланови:

Др САША ПЕТРОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље

Др НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ИВИЦА СТАНЧИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ГОРАН ПЕРИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДУШИЦА ЋИРКОВИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др СЛАЂАНА ГОЛУБОВИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље
МАРИЈА ЈОВИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље
ДВМ НЕБОЈША БЈЕЛИЋ Средња пољопривредна школа Прокупље

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Проф. др ДРАГО ЦВИЈАНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу, Факултет ХМТ Врњачка Бања
Проф. др ЂЈОКО БУНЕВСКИ Универзитет у Скопљу, Факултет земљоделских наука и хране
Проф. др МИЉАН ЦВЕТКОВИЋ Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Б.Лука
Проф. др ГРУЈИЦА ВИЦО Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет.
Проф. др САБАХУДИН БАЈРАМОВИЋ Универзитет у Сарајеву, Пољопривредно-прехрамбени факултет.
Проф. др ЗОРАН РАЈИЋ Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Земун

Проф. др ДАНИЈЕЛА ЂОРЂЕВИЋ Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Земун
Проф. др СНЕЖАНА БОГОСАВЉЕВИЋ БОШКОВИЋ Универзитет у Крагујевцу, Пољопривредни факултет, Чачак
Доц. др ЈАСМИНА ФИЛИПОВИЋ Универзитет у Бјељини, Пољопривредни факултет, Бјељина
Доц. др ЕМИР БЕЋИРОВИЋ Универзитет у Сарајеву, Пољопривредно-прехрамбени факултет.
Доц. др МЕРИМА МАКАШ Универзитет у Сарајеву, Пољопривредно-прехрамбени факултет.
Проф. др БОЈАНА ДАНИЛОВИЋ Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу
Проф. др АЛАКСАНДРА ПАВЛОВИЋ Универзитет у Нишу, ПМФ Ниш, Србија
Проф. др АЛЕКСАНДРА ТЕПИЋ ХОРЕЦКИ Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Н. Сад
Проф. др НАДЕЖДА ПЕТКОВА Универзитет за прехрамбену технологију у Пловдиву, Бугарска.
Проф др ДАНИЈЕЛА ШУПУТ Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад
Др ВЕСЕЛИН ПЕТРИЧЕВИЋ, ВНС Институт за сточарство, Београд, Србија
Др СОФИЈА ЂОРЂЕВИЋ, ВНС Институт “др Јосиф Панчић” Београд, Србија
Др ВЛАДИМИР ФИЛИПОВИЋ, ВНС Институт “др Јосиф Панчић” Београд, Србија
Др РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ, Проф. Академија Западна Србија, Србија
Др ЗВОНКО ЗЛАТАНОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др САША ПЕТРОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ИВИЦА СТАНЧИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДРАГАН ОРОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДЕЈАН ДАВИДОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДРАГАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ТАЊА СТОЈАНОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др МОМА ДЕНИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ЈЕЛИЦА ЖИВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др САЊА ПЕРИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др НОВИЦА ИЛИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др МИЛИЋ ВОЈИНОВИЋ,Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др СЛАЂАНА ГОЛУБОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ЈУГОСЛАВ ТРАЈКОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДУШИЦА ЋИРКОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др БРАТИСЛАВ ПЕШИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др НИКОЛА СТОЛИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др НЕБОЈША ЗЛАТКОВИЋ Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др АЛАКСАНДРА ЈЕВТИЋ Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ДРАГАН МИШИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ВИОЛЕТА РАКИЧ, Проф Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др МИЛОШ ИЛИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ИВАНА ЗЛАТКОВИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ЈОВАН ЋИРИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље
Др ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље

Др СВЕТЛАНА БОГДАНОВИЋ, Топличка академија струковних студија-Прокупље

Др ИВАНА НЕШИЋ, Проф. Топличка академија струковних студија-Прокупље
Мр НЕБОЈША ЦВЕТКОВИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље

Мр ДОБРИЛА РАНЂЕЛОВИЋ, Топличка кадемија струковних студија-Прокупље
МАРИЈА ЈОВИЋ Топличка академија струковних студија-Прокупље

МИЛИЦА СПАСИЋ-СТОЈКОВИЋ , Топличка академија струковних студија-Прокупље